မဂၤလာပါ။ MyanmareLottery.com မွ ႀကိဳဆိုပါဧ။္ .... ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလ ထီဆုမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွစ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား myanmarelottery.com အေနျဖင့္ ၄င္းထီဆု အသစ္မ်ားအတြက္ တိုက္စစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပသေပးရန္အတြက္ နည္းပညာ အခက္အခဲ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္အား အခ်ိန္မွီတင္ေပးႏိုင္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လလယ္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ထုတ္လြင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။...... အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ...... အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။..... အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ .........လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ထီဆုၾကီးမ်ားဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ ။

free hit counters

Myanmar e-Lottery mobile application download

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီး
ဋ 
199842
က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀) ဆုႀကီး
ဗ 
682263
က်ပ္သိန္း (၅၀၀) ဆုႀကီး
န 
392832
ဈ 
423153
က်ပ္သိန္း (၃၀၀) ဆုႀကီး
ဌ 
721051
ကဃ 
823502
ဝ 
911576
ဘ 
926316

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ယူနစ္ဆုႀကီး
ဂ 
145252
 
ဓ 
323658
 
ဎ 
365798
 
င 
432821
 
ဝ 
432886
 
ဖ 
452697
 
ဎ 
457574
 
စ 
545545
 
ဝ 
575926
 
ပ 
729008
 
ပ 
775010
 
ကဂ 
778779
 
ကခ 
790035
 
ဈ 
829788
 
က်ပ္သိန္း (၂၀၀) ဆုႀကီး
ဋ 
465939
 
ဇ 
471545
 
ကဂ 
531276
 
ဝ 
815184
 
ဍ 
970331
 

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၅၀) ဆု
ဏ 
149434
  
ကခ 
273787
  
ကဆ 
276742
  
သ 
370864
  
ဝ 
400778
  
ဋ 
423474
  
ဇ 
435516
  
ကဆ 
449354
  
ကင 
527631
  
ကစ 
530052
  
င 
530175
  
ဟ 
535089
  
ထ 
577669
  
ဇ 
645073
  
ဝ 
677497
  
ဘ 
691747
  
ဍ 
704849
  
ကခ 
709999
  
ဝ 
737536
  
က 
794388
  
ည 
802208
  
က်ပ္ (၂၅) သိန္းဆု
ကဆ 
131176
  
ဏ 
131934
  
ဆ 
164679
  
ဇ 
197352
  
ဆ 
234396
  
ဈ 
339143
  
ကဆ 
395097
  
ထ 
418870
  
ဖ 
432914
  
ထ 
455758
  
ဂ 
461360
  
ဒ 
484380
  
န 
522105
  
ဘ 
578556
  
ဋ 
583930
  
ပ 
608015
  
ဇ 
637603
  
ယ 
651918
  
ကက 
659212
  
ထ 
671644
  
င 
690384
  
ဃ 
724444
  
သ 
896776
  
ဖ 
907625
  
င 
914179
  
ကဂ 
929814
  

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၁၀) သိန္းဆု
ဠ 
104638
  
င 
118895
  
ဒ 
148203
  
စ 
149051
  
ပ 
153328
  
ဌ 
153999
  
န 
161343
  
ဝ 
178463
  
ဃ 
179541
  
ကခ 
182347
  
ပ 
185401
  
ကစ 
185923
  
ရ 
187039
  
ဍ 
199444
  
ကဂ 
239866
  
ဇ 
240445
  
ကဆ 
246124
  
ပ 
256283
  
ည 
285317
  
ယ 
294298
  
ထ 
307101
  
ကဃ 
317262
  
ဓ 
317288
  
တ 
317547
  
ဓ 
343165
  
ဠ 
351532
  
ထ 
368853
  
စ 
373085
  
ဝ 
373993
  
ဓ 
377607
  
ရ 
378217
  
က 
389844
  
ည 
396936
  
ကစ 
409098
  
ဋ 
418837
  
လ 
442420
  
ဘ 
446214
  
လ 
447176
  
ထ 
449393
  
ကစ 
474831
  
ကက 
487133
  
ကဃ 
487404
  
ဋ 
510573
  
င 
512207
  
ဃ 
525683
  
ဃ 
527554
  
က 
530293
  
လ 
532112
  
ခ 
544709
  
ကဂ 
554817
  
ဂ 
581331
  
ဌ 
592134
  
ဖ 
595417
  
ဃ 
599305
  
ဒ 
620632
  
ဓ 
632940
  
ည 
633966
  
သ 
638144
  
မ 
649832
  
ဝ 
660384
  
ဝ 
673815
  
ဆ 
680457
  
ဘ 
686904
  
ဇ 
689064
  
ကင 
689337
  
ဟ 
689810
  
ထ 
693160
  
ကဆ 
696949
  
ည 
719707
  
ဂ 
734678
  
ရ 
735115
  
ဆ 
736084
  
ဖ 
736333
  
န 
738469
  
ပ 
746248
  
ဌ 
747079
  
ကက 
754442
  
ဎ 
765183
  
ယ 
767374
  
ပ 
778718
  
ရ 
782725
  
က 
802889
  
ည 
807288
  
ဘ 
809401
  
ကဂ 
826486
  
ဓ 
830757
  
ဌ 
838516
  
ဠ 
864008
  
ဎ 
866513
  
အ 
873222
  
ဈ 
878993
  
ကဂ 
882152
  
ဏ 
883690
  
န 
891397
  
ကစ 
899429
  
ဏ 
907296
  
ဒ 
933601
  
ဌ 
963589
  
ထ 
964149
  
ဂ 
979795
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၅) သိန္းဆု
ဗ 
122513
  
ရ 
127062
  
တ 
137529
  
ဍ 
144191
  
ဋ 
149627
  
ကစ 
158551
  
ဗ 
168541
  
ဌ 
194025
  
ကင 
197118
  
န 
206632
  
ဓ 
208511
  
တ 
209391
  
ဒ 
212379
  
ဌ 
218731
  
ယ 
221067
  
ထ 
238397
  
ကင 
261761
  
ကင 
261797
  
ဂ 
272242
  
ကစ 
281613
  
ဟ 
291259
  
ဍ 
303317
  
ဒ 
306185
  
ဝ 
308309
  
ရ 
322560
  
ကဂ 
331507
  
ဘ 
334878
  
စ 
345608
  
ကဆ 
360607
  
ဟ 
361680
  
ဃ 
380951
  
ကင 
392153
  
ကက 
394642
  
ငင 
418995
  
ထ 
449033
  
ယ 
451844
  
ဈ 
454754
  
ဃ 
456000
  
ကက 
459049
  
ပ 
460036
  
ဆ 
468283
  
ဂ 
478858
  
ပ 
481490
  
လ 
486100
  
တ 
491934
  
ဖ 
521899
  
ကခ 
534133
  
ည 
543413
  
ကဂ 
560509
  
ထ 
565078
  
ထ 
570610
  
ဌ 
576526
  
ယ 
578184
  
က 
578855
  
ယ 
591951
  
ရ 
593657
  
ကဆ 
607623
  
ပ 
629273
  
သ 
634379
  
န 
638090
  
လ 
644178
  
ကစ 
651418
  
ဘ 
659473
  
ကစ 
670611
  
ကဃ 
674866
  
င 
678012
  
လ 
679977
  
ည 
690806
  
က 
695201
  
ဎ 
714074
  
ဈ 
719156
  
ကဃ 
726000
  
ဆ 
759664
  
င 
763268
  
ဋ 
769778
  
ကစ 
789660
  
ကင 
796583
  
ကက 
799909
  
ဘ 
809125
  
ယ 
813268
  
လ 
841110
  
ထ 
847406
  
တ 
863788
  
ဃ 
875173
  
ဈ 
877098
  
ယ 
878339
  
ကက 
879342
  
ကဃ 
881359
  
သ 
881625
  
ထ 
885585
  
င 
904513
  
ကဂ 
915547
  
ကက 
918145
  
ဏ 
918344
  
အ 
931279
  
ထ 
934998
  
င 
935004
  
ည 
976446
  
ဎ 
987430
  
ဍ 
991812
  
က်ပ္ (၃) သိန္းဆု
ကဂ 
103826
  
ဖ 
105104
  
ခ 
109836
  
ဂ 
110229
  
မ 
111837
  
ထ 
125049
  
ခ 
125656
  
က 
133816
  
လ 
141508
  
ကဆ 
142821
  
ဒ 
145416
  
ကဆ 
156654
  
ဖ 
161129
  
ကင 
174808
  
ဏ 
195648
  
ဒ 
221062
  
န 
250598
  
ဏ 
256733
  
ဇ 
279312
  
ဠ 
279715
  
တ 
280991
  
ကဃ 
283638
  
ကဂ 
293125
  
တ 
294434
  
တ 
306204
  
ကဆ 
306286
  
ကင 
308304
  
ဈ 
323044
  
ဍ 
326724
  
ဏ 
327233
  
ဈ 
345145
  
ဒ 
367028
  
ကခ 
371128
  
ကဂ 
375460
  
င 
391465
  
သ 
417139
  
လ 
426893
  
ကက 
430087
  
န 
440578
  
ကဂ 
444992
  
ကခ 
463060
  
ခ 
466786
  
ဏ 
474856
  
ဏ 
478321
  
ကဃ 
499374
  
အ 
502171
  
ယ 
506089
  
ရ 
508676
  
ဃ 
508937
  
ဏ 
513173
  
အ 
523899
  
ဆ 
538888
  
ကစ 
539667
  
ကင 
551690
  
ဗ 
552729
  
က 
560885
  
ဝ 
569402
  
ဗ 
577285
  
န 
579633
  
ရ 
592388
  
ဖ 
592734
  
ကင 
597864
  
ဎ 
616762
  
ဈ 
620836
  
အ 
636886
  
ဒ 
645219
  
ဆ 
653062
  
ကဃ 
656142
  
ကင 
660423
  
မ 
660825
  
ဌ 
668521
  
ကဃ 
669124
  
ဎ 
669324
  
ဓ 
676842
  
ဝ 
682717
  
သ 
684634
  
င 
695799
  
ဒ 
701611
  
ဎ 
707791
  
ပ 
707903
  
ကက 
715558
  
ဖ 
717639
  
င 
718220
  
ဘ 
720619
  
ကဂ 
723710
  
အ 
726818
  
အ 
729617
  
န 
730650
  
ကဃ 
735129
  
ဝ 
755131
  
သ 
755978
  
ကခ 
758758
  
ဋ 
778723
  
ဠ 
787812
  
ကင 
792494
  
ဏ 
794658
  
ပ 
799212
  
မ 
803796
  
ဘ 
804888
  
ဍ 
822579
  
ကင 
827249
  
ဟ 
828856
  
ဇ 
828964
  
ဓ 
837235
  
လ 
843832
  
အ 
869970
  
ဘ 
880045
  
ကဃ 
896217
  
တ 
900725
  
ကစ 
911661
  
တ 
914329
  
က 
916427
  
မ 
919168
  
ဇ 
923993
  
ကစ 
952329
  
ဎ 
957498
  
ဖ 
963201
  
ကခ 
975693
  
ကဃ 
978969
  
ဗ 
985209
  
ဖ 
988015
  
မ 
989598
  
ည 
991931
  
ဠ 
993682
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၂) သိန္းဆု
က 
101268
  
အ 
101768
  
ဝ 
103000
  
ကင 
103527
  
ဍ 
105897
  
လ 
106787
  
ဇ 
107222
  
တ 
111613
  
ထ 
114455
  
သ 
114767
  
ဌ 
114793
  
ဟ 
121280
  
သ 
128229
  
ဘ 
131248
  
ကဆ 
137137
  
ဗ 
139402
  
ဇ 
139916
  
ဇ 
145813
  
ဠ 
146454
  
ကစ 
148213
  
ကင 
148304
  
အ 
159384
  
စ 
161344
  
ကက 
167229
  
ကဆ 
167699
  
ပ 
172858
  
ပ 
177794
  
ဘ 
187572
  
ကဃ 
187659
  
ယ 
189959
  
ယ 
190524
  
ဝ 
190526
  
ကဃ 
193208
  
က 
200541
  
ကက 
209596
  
ဎ 
212852
  
ဆ 
212868
  
ဗ 
216868
  
တ 
220919
  
ဠ 
222608
  
ဗ 
228903
  
စ 
234903
  
ဝ 
239420
  
ဝ 
239632
  
ဇ 
240375
  
ကခ 
243295
  
ဋ 
254248
  
ဘ 
259424
  
ရ 
261790
  
ဎ 
264612
  
ဠ 
276186
  
ခ 
277454
  
ပ 
278075
  
ဓ 
280561
  
ဎ 
284144
  
ကဂ 
291441
  
မ 
294837
  
ဈ 
297348
  
ကဂ 
298988
  
ကဃ 
300158
  
ဋ 
306597
  
ယ 
310885
  
ည 
311058
  
ဘ 
314792
  
ဟ 
319189
  
ဆ 
319198
  
ဈ 
320578
  
ကဆ 
323905
  
ဎ 
326565
  
ဃ 
329808
  
ထ 
332103
  
ဂ 
337381
  
က 
339125
  
ကဃ 
339268
  
င 
340245
  
ကက 
342325
  
ဘ 
343277
  
ကစ 
350430
  
ည 
350713
  
ဝ 
351515
  
ဝ 
351606
  
ဋ 
358787
  
ကဂ 
366683
  
ည 
367545
  
ဒ 
374285
  
ရ 
378732
  
တ 
380785
  
ည 
380830
  
ဂ 
382940
  
သ 
384862
  
ကင 
385723
  
ကက 
386193
  
ကခ 
386404
  
ကခ 
390787
  
ဈ 
397109
  
ပ 
399372
  
ဃ 
412566
  
င 
412654
  
ဠ 
412743
  
ထ 
413029
  
ဘ 
417798
  
ကခ 
418791
  
ကင 
418987
  
ကဆ 
421555
  
ဎ 
423569
  
ကက 
429026
  
ဂ 
429434
  
ဖ 
430927
  
က 
432724
  
ထ 
432950
  
ဃ 
433065
  
ကက 
434944
  
အ 
441123
  
အ 
445920
  
ဝ 
446152
  
ဍ 
446623
  
447316
  
448225
  
အ 
449718
  
ကစ 
451472
  
တ 
459096
  
ဈ 
459179
  
ကက 
459825
  
ဂ 
460403
  
သ 
463382
  
ဝ 
464130
  
ယ 
465469
  
ဒ 
467901
  
ဖ 
474261
  
ဒ 
474813
  
ကင 
475576
  
ဋ 
476989
  
ကဂ 
480187
  
ပ 
482960
  
လ 
483729
  
ည 
489525
  
င 
491377
  
ဝ 
492764
  
စ 
496922
  
ဘ 
504601
  
ကဂ 
508670
  
ဆ 
508891
  
ဝ 
511243
  
ဖ 
513144
  
ဋ 
515047
  
ဋ 
516877
  
စ 
516920
  
စ 
532807
  
လ 
532862
  
ကဃ 
532884
  
ဒ 
533102
  
ဘ 
533127
  
ဈ 
534015
  
က 
537665
  
ကက 
542467
  
ဖ 
543346
  
သ 
552622
  
သ 
555870
  
ကက 
557970
  
ဏ 
562056
  
ဎ 
567104
  
ကခ 
578024
  
ကစ 
578725
  
စ 
587029
  
စ 
594104
  
စ 
596090
  
ရ 
597880
  
င 
602771
  
ရ 
604018
  
လ 
606412
  
ဘ 
608900
  
ကင 
610940
  
ကဃ 
614831
  
ဇ 
615069
  
ကခ 
615622
  
ခ 
616479
  
ယ 
621433
  
ဎ 
623521
  
မ 
623652
  
တ 
624658
  
ပ 
625204
  
ဘ 
630756
  
အ 
632652
  
ပ 
633964
  
တ 
636050
  
ည 
641414
  
လ 
642110
  
သ 
652117
  
ယ 
656998
  
ပ 
658064
  
ဗ 
660486
  
ဍ 
661024
  
ဓ 
668053
  
ဘ 
672877
  
ဟ 
673082
  
င 
673758
  
ဟ 
674039
  
က 
674195
  
ကဂ 
679089
  
န 
680571
  
ဏ 
683081
  
ဆ 
685608
  
ဃ 
690458
  
တ 
692443
  
ကက 
693229
  
ကခ 
706615
  
ဆ 
707741
  
တ 
715479
  
မ 
715703
  
န 
716864
  
တ 
730515
  
ဒ 
734774
  
သ 
739003
  
လ 
739965
  
ယ 
744292
  
ဍ 
748707
  
တ 
753722
  
ဝ 
755071
  
ကစ 
758724
  
ဒ 
760333
  
ပ 
767006
  
ဝ 
767576
  
ကစ 
778410
  
လ 
780428
  
တ 
782867
  
ကဆ 
784130
  
ကဆ 
787399
  
ဍ 
792053
  
ထ 
792984
  
ရ 
796408
  
ဋ 
799147
  
ရ 
804207
  
ဟ 
805500
  
ယ 
807177
  
ဒ 
807745
  
ဌ 
813561
  
တ 
816727
  
ကက 
817098
  
ခ 
820067
  
င 
822527
  
ကင 
825642
  
ခ 
829500
  
ဝ 
830369
  
က 
832080
  
ဎ 
833640
  
ကက 
834276
  
ကဂ 
838401
  
တ 
839167
  
ဋ 
844534
  
သ 
847026
  
ဝ 
850349
  
ကင 
850692
  
ယ 
855734
  
ကဃ 
857587
  
ဏ 
864648
  
ဋ 
866490
  
ရ 
866803
  
ဘ 
866827
  
ရ 
867306
  
ကဃ 
868874
  
ရ 
873200
  
မ 
874516
  
ဍ 
882159
  
ဆ 
883814
  
ဠ 
884314
  
ဆ 
889852
  
က 
901330
  
သ 
901542
  
ဆ 
901821
  
ပ 
906531
  
ယ 
910615
  
ဋ 
910673
  
င 
916779
  
ဘ 
919796
  
ယ 
923677
  
ဇ 
925456
  
ဒ 
926973
  
ဠ 
927823
  
ဎ 
929583
  
ကစ 
937156
  
တ 
937991
  
ရ 
939423
  
ကက 
940687
  
ကခ 
945230
  
ကစ 
945586
  
ယ 
948558
  
ဟ 
949362
  
ကခ 
953278
  
ရ 
956918
  
ဍ 
957416
  
ဋ 
957533
  
ကဂ 
959589
  
ည 
960386
  
ကစ 
961215
  
ပ 
973338
  
ကဆ 
977072
  
ယ 
983090
  
ကစ 
987344
  
ဖ 
987647
  
ကစ 
996662
  

ေရွ႕ဂဏန္း(၄)လံုးႏွင့္ မည္သည့္အကၡရာမဆို အစဥ္လိုက္တူ ပေဒသာယူနစ္ဆုမဲ

Collapse app
က်ပ္ (၁) သိန္းဆု
 
2186
  
 
3685
  
 
5978
  
 
7772
  
က်ပ္ (၅) ေသာင္းဆု
 
4956
  
 
5627
  
 
6113
  
 
6151
  
 
6889
  
 
6997
  
 

ထီေဗဒင္ တြက္ၾကမယ္

Collapse app

ထီနံပါတ္ တိုက္စစ္ရန္

Collapse app

:: Search Form ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာမတူ ဂဏန္းတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ :   မွ   အထိ 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာတူ ဂဏန္းမတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ :  မွ
  အထိ
 

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္

Collapse app
တနဂၤေႏ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသ ေသာၾကာ စေန
30
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

(၂၈၆)ႀကိမ္မွစ၍ ေအာင္ဘာေလမိတ္သဟာပူးတြဲဆု

က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီးတြင္ အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္း(၂)လံုး အစဥ္လိုက္တူပါက က်ပ္ ငါးေသာင္း ရရွိပါမည္။

က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ဆုႀကီး မဂၤလာစံုတြဲစနစ္တြင္
အကၡရာလြဲ ဂဏန္း(၆)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၁၀)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၅)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၃)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၄)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၂)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၃)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၁)သိန္း


Myanmar e-Lottery Site ႏွင့္ပါတ္သက္၍

အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။


အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ myanmar e-lottery team

Copyright © 2008 MyanmareLottery.com , All rights reserved.