မဂၤလာပါ။ MyanmareLottery.com မွ ႀကိဳဆိုပါဧ။္ .... ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလ ထီဆုမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွစ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား myanmarelottery.com အေနျဖင့္ ၄င္းထီဆု အသစ္မ်ားအတြက္ တိုက္စစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပသေပးရန္အတြက္ နည္းပညာ အခက္အခဲ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္အား အခ်ိန္မွီတင္ေပးႏိုင္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လလယ္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ထုတ္လြင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။...... အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ...... အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။..... အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ .........လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ထီဆုၾကီးမ်ားဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ ။

free hit counters

Myanmar e-Lottery mobile application download

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီး
ဇ 
719979
က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀) ဆုႀကီး
ဈ 
336180
က်ပ္သိန္း (၅၀၀) ဆုႀကီး
ဋ 
200433
ပ 
346022
က်ပ္သိန္း (၃၀၀) ဆုႀကီး
စ 
146750
ဘ 
289671
မ 
419245

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ယူနစ္ဆုႀကီး
တ 
171936
 
ဓ 
183954
 
ဘ 
305847
 
ဖ 
372830
 
အ 
379171
 
ထ 
383985
 
က 
458199
 
အ 
490853
 
ဎ 
619650
 
ပ 
670570
 
ည 
695322
 
ဍ 
894058
 
ဏ 
981565
 
က်ပ္သိန္း (၂၀၀) ဆုႀကီး
ဎ 
130153
 
အ 
214450
 
ဍ 
640692
 
ဠ 
768792
 
ည 
936590
 

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၅၀) ဆု
ပ 
128675
  
ကက 
160313
  
ပ 
230890
  
ရ 
320860
  
သ 
384991
  
ဘ 
430399
  
ခ 
433005
  
ဝ 
452919
  
စ 
562065
  
သ 
591425
  
ဝ 
669286
  
ယ 
669551
  
ဟ 
700982
  
အ 
722019
  
ဘ 
820765
  
ဝ 
926818
  
က်ပ္ (၂၅) သိန္းဆု
က 
183589
  
ဈ 
229078
  
ဝ 
256654
  
ထ 
263336
  
ဌ 
423434
  
ယ 
424911
  
တ 
455757
  
ပ 
498291
  
န 
620010
  
ဇ 
622247
  
ပ 
678580
  
ဋ 
701056
  
င 
762030
  
ဠ 
798578
  
င 
805004
  
ဓ 
841331
  
ဎ 
885447
  
ဗ 
912980
  
ယ 
930088
  
စ 
940160
  

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၁၀) သိန္းဆု
န 
117450
  
ဓ 
119475
  
မ 
141522
  
ဓ 
141988
  
ကက 
165736
  
ဋ 
220664
  
ဘ 
252381
  
ကက 
252382
  
မ 
271409
  
မ 
306891
  
ဘ 
322052
  
စ 
351679
  
ည 
471154
  
ဆ 
520930
  
ဗ 
528746
  
င 
540635
  
ဆ 
559307
  
ထ 
608083
  
ဎ 
609753
  
ဗ 
638012
  
ပ 
646897
  
ဠ 
647374
  
ဘ 
661986
  
ဠ 
673183
  
ဂ 
674318
  
ဒ 
681017
  
ထ 
681702
  
အ 
702103
  
ဏ 
702765
  
သ 
712700
  
ဓ 
717781
  
ကခ 
719663
  
ဇ 
755430
  
လ 
765572
  
င 
785120
  
ဋ 
802690
  
က 
829108
  
ဓ 
830496
  
ဌ 
851639
  
ဍ 
857703
  
မ 
861781
  
ဇ 
900383
  
ဓ 
903649
  
ခ 
914716
  
လ 
929194
  
င 
937202
  
ဇ 
944033
  
ဟ 
944900
  
ဠ 
987753
  
င 
994483
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၅) သိန္းဆု
ဋ 
100523
  
စ 
126048
  
သ 
150420
  
စ 
156240
  
ယ 
160972
  
ထ 
201605
  
ယ 
208706
  
တ 
216814
  
ဃ 
229412
  
ဠ 
235418
  
ထ 
235468
  
ဠ 
254097
  
က 
272710
  
ဃ 
289981
  
ည 
294958
  
ယ 
310202
  
ည 
310594
  
ဠ 
339976
  
ဘ 
340665
  
ဌ 
357013
  
မ 
358374
  
ခ 
362058
  
ဏ 
368037
  
ဆ 
387439
  
ဟ 
404919
  
ထ 
416872
  
ဓ 
427697
  
ဆ 
452905
  
လ 
461924
  
ဆ 
469903
  
တ 
482571
  
ဖ 
495671
  
ဟ 
531387
  
ဏ 
537931
  
ယ 
567974
  
ဘ 
569063
  
ဋ 
588073
  
ဎ 
605392
  
ဗ 
611199
  
ဋ 
612628
  
ဒ 
614580
  
တ 
624753
  
ဃ 
626918
  
ဍ 
629907
  
တ 
639233
  
မ 
641716
  
ဍ 
649009
  
ရ 
662405
  
ဗ 
670360
  
ဎ 
676663
  
ဇ 
684816
  
မ 
689687
  
ဘ 
701478
  
အ 
702287
  
ဒ 
704745
  
ယ 
718452
  
ကခ 
722430
  
ရ 
753378
  
ယ 
763121
  
ပ 
768121
  
ည 
772156
  
ဓ 
801338
  
ဋ 
806788
  
မ 
813603
  
ကခ 
822005
  
ဝ 
826926
  
ဏ 
828927
  
ဟ 
833733
  
ဒ 
869532
  
ဠ 
882424
  
ဍ 
891089
  
တ 
894705
  
ကခ 
907040
  
တ 
925351
  
ဓ 
932538
  
ဆ 
952550
  
ဏ 
960925
  
သ 
965751
  
ယ 
976337
  
ကက 
985153
  
က်ပ္ (၃) သိန္းဆု
ဎ 
100178
  
ဃ 
112258
  
ဌ 
119335
  
ဝ 
119993
  
ဍ 
131371
  
လ 
134409
  
ဏ 
144032
  
ဋ 
150568
  
ဌ 
152015
  
ကခ 
157514
  
တ 
163697
  
အ 
164070
  
ဌ 
179543
  
ဃ 
188034
  
ဆ 
190158
  
င 
190541
  
ကက 
198375
  
ဃ 
210528
  
ဍ 
226514
  
ကက 
226627
  
ဍ 
246013
  
ဋ 
249811
  
ဠ 
257836
  
ဎ 
258658
  
တ 
264195
  
ကက 
270418
  
ဠ 
272340
  
ဃ 
295639
  
ပ 
305342
  
ဓ 
315951
  
အ 
326291
  
ဓ 
332219
  
ဍ 
333473
  
ရ 
344008
  
ဝ 
347503
  
က 
360754
  
ခ 
365975
  
ဈ 
375265
  
ဝ 
385466
  
သ 
388390
  
စ 
393257
  
ရ 
397026
  
ကခ 
410529
  
ဓ 
411885
  
ဖ 
415113
  
ဓ 
429249
  
မ 
436062
  
င 
441956
  
ဟ 
466984
  
ခ 
476453
  
က 
485032
  
ပ 
491082
  
ထ 
494014
  
သ 
505084
  
ပ 
522260
  
အ 
522467
  
ဂ 
525203
  
ဖ 
531661
  
ဃ 
548470
  
ည 
559664
  
ဈ 
567854
  
က 
568670
  
ဓ 
580879
  
ဆ 
584646
  
လ 
610889
  
ည 
613003
  
ဆ 
629591
  
င 
631085
  
ဠ 
632111
  
ကခ 
635665
  
မ 
648003
  
ဒ 
649718
  
ကခ 
654991
  
က 
657502
  
က 
670592
  
ဋ 
675522
  
ဍ 
679075
  
သ 
679343
  
ဠ 
687646
  
ဈ 
693353
  
ပ 
700609
  
ဂ 
729877
  
ဋ 
733763
  
ဎ 
734329
  
စ 
738598
  
က 
742129
  
စ 
752434
  
အ 
762688
  
ထ 
782708
  
ဝ 
794209
  
က 
801260
  
က 
810004
  
ဒ 
811381
  
တ 
825907
  
ဋ 
830720
  
ဎ 
842159
  
ဗ 
847225
  
ဟ 
848990
  
ကခ 
849429
  
ယ 
860577
  
ဋ 
864496
  
ထ 
868628
  
သ 
880524
  
ကက 
881405
  
ဝ 
885651
  
ယ 
894408
  
ဟ 
902471
  
ဘ 
907387
  
ရ 
911610
  
တ 
913373
  
က 
915843
  
ဟ 
932098
  
ဆ 
934418
  
ဘ 
934813
  
မ 
937871
  
ယ 
943381
  
တ 
954382
  
ခ 
970346
  
င 
985947
  
စ 
994579
  
ရ 
995342
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၂) သိန္းဆု
တ 
101123
  
က 
102239
  
ဖ 
103027
  
ဈ 
106538
  
ပ 
109576
  
အ 
111519
  
ဒ 
114762
  
ယ 
118263
  
ဃ 
123961
  
ဘ 
126964
  
ဇ 
127602
  
က 
129401
  
ဘ 
131310
  
ဃ 
134634
  
ဓ 
134691
  
ထ 
139706
  
ဝ 
140764
  
ဝ 
150790
  
ကက 
151258
  
ဌ 
151926
  
ကက 
153408
  
ဆ 
154149
  
ဌ 
154468
  
င 
157971
  
ဇ 
164837
  
ဃ 
166571
  
ဠ 
168803
  
ခ 
168942
  
ဓ 
171186
  
ဍ 
179869
  
န 
180583
  
ဇ 
192204
  
က 
192452
  
ရ 
192575
  
ဟ 
195854
  
ထ 
195882
  
အ 
197480
  
ဋ 
199490
  
ဆ 
200684
  
ဒ 
202766
  
ဍ 
208522
  
လ 
210234
  
ဇ 
210873
  
ဗ 
216740
  
လ 
219982
  
ဋ 
221282
  
န 
229957
  
ဋ 
232232
  
တ 
238566
  
ပ 
247424
  
ဍ 
248275
  
ထ 
248365
  
ဈ 
248831
  
န 
250876
  
ဟ 
255540
  
စ 
259349
  
ဘ 
259432
  
မ 
260453
  
ဟ 
266654
  
န 
275899
  
ဏ 
276617
  
ကခ 
280488
  
ကခ 
284709
  
လ 
289586
  
ဘ 
291563
  
တ 
291806
  
ဘ 
302385
  
ဗ 
303525
  
ပ 
310383
  
ဎ 
311196
  
ဓ 
313258
  
တ 
313575
  
ဖ 
313675
  
မ 
319846
  
ဃ 
321099
  
ဋ 
328643
  
ဖ 
329295
  
ခ 
330939
  
ဆ 
330981
  
ဇ 
332316
  
ဋ 
340194
  
ဠ 
344893
  
ဎ 
347261
  
ဝ 
353876
  
မ 
354920
  
ဠ 
355992
  
ဎ 
356259
  
ဠ 
359020
  
ဒ 
360928
  
ဆ 
369824
  
ဠ 
371787
  
သ 
377185
  
ပ 
380742
  
ဟ 
382733
  
င 
388547
  
ဌ 
389440
  
ဝ 
392183
  
ကခ 
397122
  
ကခ 
399620
  
ယ 
403666
  
ဈ 
412494
  
သ 
415207
  
ဒ 
415554
  
ဗ 
418797
  
ဓ 
423772
  
ဖ 
424896
  
ဍ 
432712
  
ခ 
438881
  
ခ 
440476
  
စ 
443873
  
ယ 
443985
  
ယ 
450728
  
ဌ 
454670
  
င 
465330
  
န 
466144
  
ဒ 
469878
  
ဝ 
477698
  
န 
478207
  
ပ 
480942
  
ယ 
481146
  
ကခ 
481969
  
န 
482065
  
ဟ 
486521
  
ဝ 
488443
  
ယ 
490613
  
ယ 
490735
  
သ 
496149
  
အ 
496292
  
ဆ 
503645
  
ဖ 
504896
  
န 
505774
  
ထ 
507243
  
ဆ 
508377
  
ဆ 
525170
  
ထ 
530268
  
ဂ 
538281
  
အ 
538862
  
င 
540815
  
ကခ 
543781
  
ဆ 
546000
  
တ 
550795
  
ထ 
551579
  
ဠ 
551997
  
လ 
554210
  
ဝ 
561562
  
ဠ 
562881
  
င 
563370
  
သ 
569282
  
ခ 
571421
  
လ 
582326
  
ဠ 
584966
  
ဏ 
590054
  
ဝ 
596641
  
ဈ 
606344
  
ဌ 
606638
  
ခ 
607095
  
ဇ 
607172
  
ဂ 
607481
  
တ 
611402
  
င 
614242
  
င 
615527
  
ဖ 
616392
  
န 
619953
  
ထ 
624581
  
ဗ 
625211
  
ဏ 
627371
  
သ 
628761
  
ကခ 
629550
  
ကက 
630362
  
ထ 
636603
  
ဌ 
636696
  
ကက 
640300
  
ဈ 
651927
  
ဖ 
655221
  
ဈ 
655448
  
ဈ 
656933
  
ဟ 
658134
  
အ 
661169
  
ဗ 
663536
  
ယ 
665707
  
ဋ 
670755
  
ဏ 
674407
  
ဇ 
676485
  
ဓ 
682467
  
ဘ 
685101
  
ဍ 
688921
  
ဌ 
689154
  
ဃ 
690720
  
ဂ 
693801
  
ဃ 
698561
  
ဗ 
700589
  
မ 
701258
  
ဝ 
701855
  
ခ 
703459
  
န 
703669
  
ဒ 
704035
  
စ 
713053
  
ထ 
715159
  
ထ 
715977
  
ဃ 
719398
  
ဠ 
721056
  
ရ 
722078
  
ဠ 
725331
  
ထ 
729238
  
မ 
731520
  
ဠ 
733202
  
ခ 
735031
  
င 
735398
  
ဘ 
736465
  
ပ 
742373
  
အ 
742500
  
ဃ 
743340
  
ဗ 
743420
  
ယ 
751695
  
ဗ 
755370
  
ယ 
755731
  
တ 
757684
  
ဒ 
760051
  
ဘ 
763303
  
ည 
774204
  
လ 
774620
  
ည 
776165
  
ဖ 
782272
  
ဒ 
783182
  
က 
783276
  
ဟ 
793636
  
ည 
795532
  
ဗ 
796636
  
ဃ 
809464
  
တ 
816318
  
ဓ 
817917
  
ဗ 
819035
  
ဖ 
820857
  
ဈ 
823085
  
ပ 
825421
  
ဋ 
826175
  
ဇ 
827130
  
ယ 
832316
  
ဎ 
835718
  
ရ 
838217
  
ဂ 
844879
  
ဖ 
845311
  
ဃ 
846533
  
ဇ 
849413
  
ဍ 
850226
  
ဃ 
853923
  
ယ 
860642
  
ဋ 
860698
  
ယ 
861337
  
ဇ 
861618
  
ဟ 
861708
  
ကက 
864656
  
တ 
866357
  
ခ 
866382
  
ဟ 
873674
  
ဈ 
878312
  
ဠ 
879048
  
ဘ 
882721
  
ထ 
885906
  
ရ 
886353
  
ဏ 
887664
  
ဋ 
890467
  
ဒ 
902164
  
ဖ 
903587
  
ပ 
913282
  
ခ 
913878
  
ဘ 
914333
  
ဂ 
917387
  
ဋ 
919550
  
ဃ 
920113
  
ဂ 
920328
  
ဇ 
925397
  
ဋ 
930868
  
ဗ 
942322
  
ခ 
949768
  
ယ 
951958
  
ကခ 
954178
  
ဋ 
958160
  
ခ 
958326
  
ဗ 
960900
  
ခ 
961467
  
ကခ 
962824
  
ဇ 
969356
  
ဠ 
972859
  
ဒ 
974186
  
ဃ 
974476
  
စ 
979083
  
ဝ 
980286
  
တ 
980878
  
ခ 
984429
  
ဖ 
985703
  
ဠ 
987181
  
ဂ 
987771
  
ဒ 
988972
  
ဌ 
990617
  
ဂ 
993035
  
ခ 
994737
  
ပ 
995230
  
ဆ 
997743
  
ဓ 
999432
  
ဓ 
999432
  

ေရွ႕ဂဏန္း(၄)လံုးႏွင့္ မည္သည့္အကၡရာမဆို အစဥ္လိုက္တူ ပေဒသာယူနစ္ဆုမဲ

Collapse app
က်ပ္ (၁) သိန္းဆု
 
2033
  
 
3043
  
 
5379
  
 
8832
  
က်ပ္ (၅) ေသာင္းဆု
 
1558
  
 
2712
  
 
2953
  
 
6562
  
 
7466
  
 
9281
  
 

ထီေဗဒင္ တြက္ၾကမယ္

Collapse app

ထီနံပါတ္ တိုက္စစ္ရန္

Collapse app

:: Search Form ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာမတူ ဂဏန္းတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ :   မွ   အထိ 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာတူ ဂဏန္းမတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ :  မွ
  အထိ
 

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္

Collapse app
တနဂၤေႏ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသ ေသာၾကာ စေန
30
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

(၂၈၆)ႀကိမ္မွစ၍ ေအာင္ဘာေလမိတ္သဟာပူးတြဲဆု

က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီးတြင္ အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္း(၂)လံုး အစဥ္လိုက္တူပါက က်ပ္ ငါးေသာင္း ရရွိပါမည္။

က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ဆုႀကီး မဂၤလာစံုတြဲစနစ္တြင္
အကၡရာလြဲ ဂဏန္း(၆)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၁၀)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၅)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၃)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၄)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၂)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၃)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၁)သိန္း


Myanmar e-Lottery Site ႏွင့္ပါတ္သက္၍

အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။


အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ myanmar e-lottery team

Copyright © 2008 MyanmareLottery.com , All rights reserved.