မဂၤလာပါ။ MyanmareLottery.com မွ ႀကိဳဆိုပါဧ။္ .... ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလ ထီဆုမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွစ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား myanmarelottery.com အေနျဖင့္ ၄င္းထီဆု အသစ္မ်ားအတြက္ တိုက္စစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပသေပးရန္အတြက္ နည္းပညာ အခက္အခဲ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္အား အခ်ိန္မွီတင္ေပးႏိုင္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လလယ္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ထုတ္လြင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။...... အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ...... အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။..... လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ထီဆုၾကီးမ်ားဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ ။

free hit counters

Myanmar e-Lottery mobile application download

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီး
သ 
318849
က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀) ဆုႀကီး
ခ 
522539
အ 
657168
က်ပ္သိန္း (၅၀၀) ဆုႀကီး
ဎ 
191146
ကဈ 
256229
အ 
520760
ဍ 
686589
က 
839202
က်ပ္သိန္း (၃၀၀) ဆုႀကီး
ဟ 
198505
ကက 
200460
ဓ 
465366
ဌ 
569539
လ 
679678
ဂ 
683674

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ယူနစ္ဆုႀကီး
ယ 
140781
 
ဎ 
162177
 
င 
241313
 
ခ 
243692
 
ဒ 
275536
 
စ 
421144
 
ကင 
473631
 
ကင 
575435
 
ဓ 
643822
 
ဆ 
704593
 
င 
721627
 
ကင 
742010
 
သ 
769665
 
ကဂ 
775010
 
ဗ 
805675
 
ဎ 
820510
 
ဋ 
892335
 
ကဆ 
910274
 
က်ပ္သိန္း (၂၀၀) ဆုႀကီး
လ 
117031
 
အ 
234430
 
ည 
462188
 
ဗ 
634684
 
ယ 
682378
 
မ 
744052
 
ဓ 
769137
 

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၅၀) ဆု
ခ 
116545
  
တ 
160489
  
က 
220351
  
ကဃ 
261662
  
ဘ 
342375
  
စ 
346133
  
လ 
460599
  
ဟ 
466491
  
ကင 
581791
  
အ 
623509
  
မ 
697651
  
စ 
732844
  
ဌ 
759875
  
ဟ 
809989
  
ကဈ 
833633
  
ဓ 
835454
  
ကဃ 
888091
  
ကစ 
906447
  
ကဈ 
929877
  
ကခ 
995388
  
က်ပ္ (၂၅) သိန္းဆု
ဟ 
166034
  
ဎ 
180915
  
ဓ 
217618
  
သ 
220283
  
ဇ 
221891
  
ဇ 
248674
  
ဋ 
369905
  
က 
446503
  
န 
462552
  
န 
520026
  
င 
523576
  
ပ 
615517
  
ဘ 
684956
  
တ 
775310
  
ကဈ 
775559
  
ဓ 
904371
  
ကဆ 
905001
  
ဓ 
908582
  
ဗ 
940422
  
ဈ 
988836
  

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၁၀) သိန္းဆု
ဘ 
139003
  
ဎ 
163135
  
ရ 
224757
  
ကဇ 
236350
  
ဏ 
293018
  
ကဃ 
322709
  
သ 
326014
  
လ 
337683
  
သ 
480963
  
ဋ 
483562
  
ယ 
502268
  
ဠ 
514101
  
ဍ 
537180
  
ဠ 
566025
  
ဎ 
602398
  
ခ 
660919
  
ဈ 
694883
  
ဓ 
702791
  
မ 
729867
  
ည 
741877
  
ကခ 
742877
  
ဝ 
763630
  
ဖ 
834619
  
န 
850786
  
ဖ 
910277
  
ကဆ 
912327
  
ဖ 
965757
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၅) သိန္းဆု
ကဂ 
143239
  
ကဂ 
144909
  
ဌ 
162633
  
ဍ 
169469
  
စ 
190937
  
ဗ 
208000
  
ဍ 
212476
  
ဝ 
232674
  
ဏ 
250331
  
ကင 
323381
  
ဗ 
344365
  
ဍ 
410452
  
ရ 
433265
  
ကခ 
446729
  
ဖ 
477320
  
ကစ 
499714
  
ဗ 
532185
  
သ 
548398
  
ဆ 
578563
  
င 
600597
  
ဟ 
652437
  
ဌ 
690844
  
ယ 
706248
  
ဘ 
730447
  
ယ 
749631
  
ဓ 
907810
  
ဗ 
930760
  
ဓ 
955593
  
ဏ 
963281
  
ကစ 
964830
  
လ 
978215
  
သ 
994725
  
ကဃ 
994971
  
က်ပ္ (၃) သိန္းဆု
ဏ  
23110
  
ခ 
25279
  
ပ 
38650
  
ခ 
48111
  
ကခ 
59207
  
ဂ 
67419
  
ရ 
79970
  
ကက 
82734
  
ဒ 
84878
  
ကဃ 
96231
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၂) သိန္းဆု
ကဃ 
1026
  
ဘ 
2859
  
ကစ 
3019
  
ကက 
4534
  
ဟ 
5558
  
ဎ 
7228
  
ဋ 
7494
  
ကစ 
9388
  
ကစ 
9523
  
ဓ 
9968
  

ေရွ႕ဂဏန္း(၄)လံုးႏွင့္ မည္သည့္အကၡရာမဆို အစဥ္လိုက္တူ ပေဒသာယူနစ္ဆုမဲ

Collapse app
က်ပ္ (၁) သိန္းဆု
မ 
197
  
ကဂ 
228
  
မ 
407
  
ဓ 
423
  
ယ 
434
  
ကဃ 
450
  
ကခ 
549
  
ည 
685
  
ကခ 
795
  
စ 
863
  
ကင 
898
  
က်ပ္ (၅) ေသာင္းဆု
ဍ 
26
  
ဂ 
62
  
ဓ 
78
  
 

ထီေဗဒင္ တြက္ၾကမယ္

Collapse app

ထီနံပါတ္ တိုက္စစ္ရန္

Collapse app

:: Search Form ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာမတူ ဂဏန္းတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ :   မွ   အထိ 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာတူ ဂဏန္းမတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ :  မွ
  အထိ
 

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္

Collapse app
တနဂၤေႏ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသ ေသာၾကာ စေန
30
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

ထီဆုေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း အသိေပးေႀကညာခ်က္

၁။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ (၃၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ သိန္းထီဖြင့္ပဲြမွ စ၍ လက္ရွိဖြင့္လွစ္ေပးေနေသာ အေဒသာယူနစ္အစား ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာဆုမဲ မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာင္းလဲဖြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(က) က်ပ္သုံးသိန္းဆုမဲ (၁) ယူနစ္အတြက္ အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း (၅) လုံးဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၅) လုံးအစဥ္လုိက္တူညီပါက က်ပ္သုံးသိန္းဆုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) က်ပ္ႏွစ္သိန္းဆုမဲ (၁) ယူနစ္အတြက္အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း (၄) လုံးဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၄) လုံး အစဥ္လုိက္တူညီပါက က်ပ္ႏွစ္သိန္းဆုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) က်ပ္တစ္သိန္းဆုမဲ (၁) ယူနစ္အတြက္ အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း (၃) လုံးဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၃) လုံး အစဥ္လုိက္တူညီပါက က်ပ္တစ္သိန္းဆု ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဃ) က်ပ္ငါးေသာင္းဆုမဲ (၁) ယူနစ္အတြက္ အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း (၂) လုံးဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၂) လုံး အစဥ္လုိက္တူညီပါက က်ပ္ငါးေသာင္းဆု ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ (၃၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီဖြင့္ပြဲမွစ၍ အထူးဆုႀကီးစနစ္ျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ဆု (၁)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ဆု (၂)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ဆု (၅)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ဆု (၆)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ဆု (၇)ဆု၊ ဆုတစ္ဆုခ်င္းဆုမဲမ်ားအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ဆု (၁၈)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀ဆု (၂၀)ဆု၊ က်ပ္ ၂၅ သိန္းဆု (၂၀)ဆု၊ က်ပ္ ၁၀ သိန္းဆု (၃၀)ဆု၊ က်ပ္ ၅ သိန္းဆု (၃၄)ဆု၊ က်ပ္ (၃)သိန္း ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲမ်ားအျဖစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ဆုမဲ ၁၀ ျဖင့္ ၁၀ ယူနစ္စနစ္အတြက္ (၁၀၀)ဆု၊ က်ပ္ (၂) သိန္းေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲမ်ားအျဖစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ဆုမဲ ၁၀၀ ျဖင့္ ၁၀ ယူနစ္အတြက္ ၁၀၀၀ ဆု၊ က်ပ္ (၁) သိန္းေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲမ်ားအျဖစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ဆုမဲ ၁၀၀၀ ျဖင့္ ၉ ယူနစ္အတြက္ (၉၀၀၀) ဆု၊ က်ပ္ (၅) ေသာင္းေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲမ်ားအျဖစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ဆုမဲ ၁၀၀၀၀ ျဖင့္ ၃ ယူနစ္အတြက္ (၃၀၀၀၀)ဆု၊ ဆုမဲစုစုေပါင္း (၄၀၂၄၃) ဆုဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း အသိေပးေႀကညာအပ္ပါသည္။

Myanmar e-Lottery Site ႏွင့္ပါတ္သက္၍

အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။


အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ myanmar e-lottery team

Copyright © 2008 MyanmareLottery.com , All rights reserved.